İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

 

Yaşama ve çevreye saygı ilkesi en temel değerimizdir

 

Önce insan ilkesini en temel değeri olarak gören Aterinşaat, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini temin etmeyi en öncelikli görevi olarak benimsemiştir.

Aterinşaat, uzmanlaşmış olduğu endüstri yapılarının inşaat sürecinde iş güvenliği ve çevre konusundaki hassasiyetinin bilincinde olarak risk değerlendirmelerini titizlikle yapar ve güvenli yapım metotlarını belirler.

En yüksek standartlarda iş güvenliği ekipmanları ile donatılmış ekiplerinin bilgi ve farkındalıklarını sürekli üst düzeyde tutmak için periyodik eğitimler verir.

Kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, atıklarını en aza indirgemeyi, ticari bir gereklilikten önce çevreye karşı sorumluluğu olarak görür.

İç ve dış denetimlerle performansını sürekli olarak izleyerek, geliştirmek için çalışır.