İş Süreçlerimiz

İş Süreçlerimiz

 

Kaliteli hizmeti zamanında ve en uygun maliyetlerle verebilmek için proje yönetim disiplini içinde çalışıyoruz.

 

1.   Proje Gereksinim & Koşullarının Değerlendirilmesi

Aterinşaat, ele aldığı her projede öncelikle müşteri gereksinimlerini ve proje koşullarını dikkatle inceleyerek riskleri ve değerlendirilebilecek fırsatları belirler ve proje paydaşları ile paylaşır. Böylelikle projenin ilave maliyet, gecikmeler gibi olumsuz sürprizlerle karşılaşmadan sorunsuz şekilde teslimini hedefler.

2.   Tasarım & Mühendislik Çalışmaları

Aterinşaat proje ekipleri, yapı teknolojisi üzerine, malzemelerin üretim süreçlerinden proje uygulama detaylarına kadar saha deneyimiyle pekiştirilmiş derinlemesine ve güncel bilgiye sahiptir.

Böylelikle istenildiğinde tasarım evresinde yatırımcı, mimar, mühendis ve proje yöneticileri gibi proje paydaşları ile uyum içinde çalışarak, müşterilerinin işlev, kalite, maliyet, süre hedeflerine en uygun çözümleri üretmek için çalışır.

3.   Planlama

Aterinşaat’ın rekabet gücü, her projenin kendi koşullarına uygun organizasyonun kurularak, kaynakların en etkin şekilde kullanımının sağlanması, böylelikle en kaliteli hizmetin en süratli biçimde ve en rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirilmesine dayanır. Bu ancak doğru ve ayrıntılı bir planlama ile mümkündür.

Aterinşaat proje ekipleri üzerlerine aldıkları projeleri, öncelikle müşteri hedeflerine uygun şekilde ayrıntılı planlamasını yapar ve uygulama süreci boyunca planın işlerliğini gözetir.

 

                           4.  Uygulama & Kontrol

Aterinşaat yıllar boyunca birlikte çalıştığı yetkin ekipleri, çözüm ortakları ve yerleşmiş yönetim anlayışı ve prosedürleriyle iş kalitesini güvence altına alır. Saha içi ve dışında kurduğu sıkı kontrol ve iyileştirme mekanizmalarıyla yapılan işleri öncelikle kendi süzgecinden titizlikle geçirerek müşteriye en sorunsuz şekilde teslim etmek için çalışır.

Proaktif yönetim anlayışıyla, iş kalitesini, projenin zamanında, emniyetli bir şekilde ve bütçesinde tamamlanmasını tehdit eden unsurların önceden tespit ederek gerekli tedbirlerin olumsuz sonuçlar oluşmadan alınmasını hedefler. Şeffaflık politikası gereği müşterilerini ilerleyiş konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirir.

 

                            5.   Garanti & Bakım

Müşterileriyle olduğu kadar sektörde hizmet veren tasarımcı, proje yöneticileri ile uzun süreli çözüm ortaklığı ilişkisi kurmayı hedefleyen Aterinşaat, teslim sonrası garanti süreçleri boyunca yapılan işi sahiplenerek müşteri bildirimleri doğrultusunda gerekli müdahaleleri zamanında yapar. Tamamlanan tesislerin bakım hizmetlerini de üstlenen Aterinşaat, kullanım ömrünün uzatılması ve işletme giderlerinin düşürülmesi için çalışır.